Lung factor

Marjukka Myllärniemi (prof.) on Lung factor -tutkimusryhmän päätutkija. Hän on Helsingin yliopiston keuhkosairauksien ja allergologian professori. Sen lisäksi hän toimii osastonylilääkärinä HYKS sydän- ja keuhkokeskuksen osastolla 6B. Lung factor-tutkimusryhmän tutkimuksen pääaihe on idiopaattinen keuhkofibroosi, mutta viime aikoina tutkimus on laajentunut myös harvinaisiin keuhkojen alueen pahanlaatuisiin sairauksiin.

Eva Sutinen (B.Sc) on ryhmän tutkimuskoordinaattori. Eva toimii tutkijoiden apuna hoitaen käytännön asioita, vastaa hankinnoista, rekrytoi potilaita tutkimuksiin sekä päivittää tietoja potilasrekistereihin.

Hely Ollila on koulutukseltaan bioanalyytikko ja toimii tutkimushoitajana Lung factorissa. Hely kerää potilailta suostumuksia, toimii tutkijoiden apuna ja päivittää tietoja potilasrekistereihin.

Ilkka Ilonen (LKT) on yleisthorax- ja ruokatorvikirurgiaan perehtynyt kirurgi, jonka erityismielenkiintona on keuhkosyöpä, mesoteliooma ja ruokatorven sairaudet. Ilkka väitteli 2011 Helsingin yliopistosta ei-pienisoluisesta keuhkosyövästä. Ilkka toimii vuosina 2015-2017 EACTS:n councilin ja thoracic domainin jäsenenä. Vuosina 2017-2018 hän suorittaa advanced thoracic surgical oncology-fellowship jakson Memorial Sloan Kettering Cancer Center-sairaalassa.

Jaana Kaunisto (LL) on tutkimusryhmässä väitöskirjatutkijana. Ammatiltaan Jaana on lääkäri ja erikoistuu keuhkolääkäriksi. Jaana asuu Turussa ja työskentelee TYKSissä keuhkoklinikassa. Jaana on ollut mukana rakentamassa suomalaista IPF-rekisteriä sen alkuvaiheista lähtien. Hän hoitaa rekisteriä Varsinais-Suomen osalta. Jaana tekee väitöskirjaa idiopaattisen keuhkofibroosin esiintyvyydestä ja ennusteesta Suomessa IPF-rekisteriaineiston pohjalta.

Eeva Kuosma (VTM) toimii tutkimusryhmässä tilastoasiantuntijana. Eeva auttaa tutkimusryhmän jäseniä kaikissa tilastoanalyyseihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Hän valitsee tutkimusasetelmiin sopivat tilastomenetelmät, ajaa analyysit tilasto-ohjelmistoilla ja tulkitsee analyysien tuloksia. Eeva osallistuu artikkelien kirjoittamiseen erityisesti tilastomenetelmien ja tulosten osalta.

Sanna Laaksonen (LL) on valmistunut Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta tammikuussa 2016 ja tehnyt terveyskeskuspalvelun tämän jälkeen Helsingin kaupungilla. Sanna työskentelee erikoistuvana lääkärinä patologian laitoksella HUSLAB:ssa ja tekee tutkimusta malignista pleuraalisesta mesotelioomasta.

Kati Mäkelä (LK) on yksi Lung factorin väitöskirjatutkijoista. Jo lääketieteellisten opintojen alkuvaiheessa Kati oli kiinnostunut keuhkosairauksista. Kliinisten opintojen alkaessa Marjukka piti keuhkosairauksiin liittyvän johdantoluennon, joka teki Katiin vaikutuksen. Kati ryhtyi tekemään Marjukan ohjauksessa syventävien opintojen tutkielmaa, joka laajeni väitöskirjatutkimukseksi. Kati tutkii idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulkuun mahdollisesti liittyviä histopatologisia riskitekijöitä. Erityisesti Katia kiinnostaa, onko valomikroskooppisesti havaittavilla epäorgaanisilla hiukkasilla yhteyttä idiopaattiseen keuhkofibroosiin.

Juuso Paajanen (LL) on keuhkosairauksiin ja allergologiaan erikoistuva lääkäri. Juuso tekee mesotelioomatutkimusta, jossa tarkastellaan malignin pleuraalisen mesoteliooman yleisyyttä, hoitokäytäntöjä, radiologisia muutoksia Suomessa sekä uusia potentiaalisia biomarkkereita.

Ida Pesonen (LL) erikoistuu keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäriksi Karolinska sjukhusetissa Tukholmassa ja tämän lisäksi tekee väitöskirjaa Karolinska Instituutissa. Lung factorissa Ida tekee keuhkofibroosirekisteriin perustuvaa tutkimusta. Ruotsissa on perustettu vastaava rekisteri syyskuussa 2014 ja osana väitöskirjaansa Ida tulee vertailemaan suomalaisia ja ruotsalaisia IPF-potilaita.

Kaisa Rajala (LL) on geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jonka lisäksi hän on suorittanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyden. Kaisa työskentelee palliatiivisen hoidon konsulttina HUS:ssa ja Terho saattohoitokodissa. Lung factor tutkimusryhmässä hän tutkii idiopaattista keuhkofibroosia (IPF). Tutkimus keskittyy potilaiden elämänlaatuun ja oireisiin.

 

Ville Vartiainen (LK, FM) on tohtorikoulutettavana Lung factorissa. Villen väitöskirjatutkimus keskittyy hengitettävien fibroosilääkkeiden kehittämiseen. Projekti on poikkitieteellinen tutkimushanke Aalto yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen tutkijoiden kanssa.

Ajankohtaista

Finnish update on IPF in Duodecim

In the latest issue of Duodecim,  Finnish researchers publish an […]

Follow us on Facebook

Are you interested in our research? Please like us on […]

Arkisto »